เราคือผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ ที่มีประสบการณ์ ยาวนานมากว่า 81 ปี ผู้นำด้านการผลิต ภาชนะโลหะ บรรจุภัณฑ์โลหะ กระป๋องโลหะ ทุกชนิด ทุกขนาดที่มีคุณภาพามาตรฐานสากล

บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ มุ่งมั่นจะสร้างความพึงพอใจต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยโลหะที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ตามเวลาที่กำหนดและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง