บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ มุ่งมั่นจะสร้างความพึงพอใจต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยโลหะที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ตามเวลาที่กำหนดและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง