ทำไมต้องใช้กระป๋องบรรจุ

ข้อดีของบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
– สามารถใช้ในการฆ่าเชื้อ
– มีความแข็งแรงทางกายภาค มีน้ำหนักไม่มากนัก
– สามารถป้องกันการซึมผ่านของแสง อากาศ และน้ำจากภายนอก
– วัสดุกระป๋องไม่ทำปฏิกิริยากับสินค้า
– ป้องกันการแทรกซึมของสารจุลินทรีย์ แมลง หนู
– สามารถนำมารีไซเคิลได้ 
Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *