ผู้นำด้านการผลิต ภาชนะโลหะ บรรจุภัณฑ์โลหะ กระป๋องโลหะ ทุกชนิด ทุกขนาดที่มีคุณภาพามาตรฐานสากล

บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด ประสบการณ์และความชำนาญยาวนาน กว่า 84 ปี รับผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ สำหรับ บรรจุอาหาร บรรจุสี และบรรจุเคมีภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล อาทิเช่น กระป๋องเหล็ก กระป๋องโลหะ กระป๋องกลม กระป๋องเหลี่ยม ตลับโลหะ กระป๋องสี กระป๋องสเปรย์ กระป๋องฟรีเมี่ยม ถังโลหะ กระป๋องอลูมิเนียม กล่องเหล็ก พร้อม พิมพ์สี สอดสีผลิตภัณฑ์ รับอาบแลคเกอร์ บนแผ่นเหล็กวิลาสเคลือบดีบุก และแผ่นอลูมิเนียม ด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ระบบอัตโนมัติจากต่างประเทศ คุณภาพ บริการ ประสบการณ์และความชำนาญ อันยาวนานเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพการผลิตที่ได้มาตราฐาน

บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด (SMI) เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ยาวนานในวงการอุตสาหกรรม ผลิตภาชนะบรรจุจากแผ่นเหล็กมากว่า 84 ปี เริ่มก่อตั้งโดยนายสุนทร ปูรานิธี ที่เริ่มต้นจากการเปิดร้านค้าตึกแถวบนถนนบางรัก ในปี พ.ศ.2479 ดำเนินกิจการผลิตสินค้าใน
ครัวเรือนด้วยมือจากสังกะสี และแผ่นเหล็กอาทิ ที่รดน้ำผัก, ถาด, รางน้ำ, ถัง ฯลฯ จนประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับเชื่อถือจากผู้ใช้ในวงกว้างทำให้ต้องขยายกิจการย้ายมาตั้งโรงงานแห่งใหม่ขึ้นย่านวงเวียน 22 กรกฏาฯ ถนนมิตรพันธ์

ภายใต้ชื่อ บริษัท ซุ่น ฮวด เชียง จำกัด และเริ่มนำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้เพื่อการผลิตสินค้าในครัวเรือนหลากหลายประเภท อาทิ ถาด, ปี๊ป, กระป๋องสี, กระป๋องสี่เหลี่ยม, และอื่น ๆ แต่เนื่องจากที่ตั้งของบริษัทอยู่ในย่านชุมชนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้มีข้อจำกัดในด้านการขยายโรงงาน ดังนั้นในปี พ.ศ.2508 บริษัทฯ จึงได้ย้ายโรงงานมาอยู่ที่เขตบางขุนเทียน และในปี พ.ศ. 2512 ได้สร้างโรงงานเพิ่มเติมขึ้นอีกหนึ่งแห่ง ที่บริเวนวัดไทร บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่

ในปี พ.ศ.2517 เป็นช่วงที่ประเทศไทยเริ่มมีผู้ประกอบการให้ความสนใจหันมาจับธุรกิจแปรรูปสินค้าเพื่อการส่งออกมากขึ้นและส่วนใหญ่ต้องนำเข้ากระป๋องบรรจุอาหารจากต่างประเทศเป็นมุลค่ามหาศาล บริษัทได้เล็กเห็นถึงศักยภาพของตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในโรงงานใหม่โดยเน้นการผลิตกระป๋อง
ส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อนำไปบรรจุเนื้อปลาทูน่าส่งออก ซึ่งปรากฏว่าธุรกิจได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ผลิตอาหารส่งออก บริษัทจึงได้ลงทุน สร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้น บนเนื้อที่ 54 ไร่เพื่อผลิตกระป๋องทุกชนิดโดยเน้นการผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร เพื่อการส่งออกเป็นหลัก และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น

บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด ผลิตกระป๋องบรรจุภัณฑ์อาหารป้อนตลาดในประเทศและส่งออกควบคู่กันไป ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายโรงงานไปหลายแห่งตามนิคมอุสาหกรรมและต่างจังหวัด เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ให้ได้รับสินค้ารวดเร็วทันใจและทางบริษัทยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นกระบวนการผลิตให้นำสมัยและสามารถรองรับความต้องการของตลาดอยู่ตลอดไป

 3,008