กระป๋องสเปรย์

กระป๋องสเปร์ย (Aerosol Cans)
– คุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ กระป๋องขนาดไซส์ : 200g, 210g, 300g, 380g, 454g, 500g และ 800g ตะเข็บกระป๋อง แบบ Lock Seam รีดด้วยฝาล่าง และปิดด้วยฝา(Cover) แลคเกอร์ Food grade, สี NON Toxic.

-วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับบรรจุสเปร์ยปรับอากาศ ดับกลิ่น น้ำมันหล่อนลื่น และบรรจุลงกล่อง

-อายุผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษา 1 ปี ที่อุณหภูมิห้อง สภาพพื้นที่แห้ง

-วัตถุประสงค์การใช้และกลุ่มผู้บริโภค ใช้บรรจุสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม Aerosol

 3,160