ปี พ.ศ.2508

ปี พ.ศ.2508

 

เนื่องจากที่ตั้งของบริษัท บริษัท ซุ่น ฮวด เชียง จำกัด อยู่ในย่านชุมชนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้มีข้อจำกัดในด้านการขยายโรงงาน ดังนั้นในปี พ.ศ.2508 บริษัทฯ จึงได้ย้ายโรงงานมาอยู่ที่เขตบางขุนเทียน