ปี พ.ศ.2479

ปี พ.ศ.2479

บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด ก่อตั้งโดยนายสุนทร ปูรานิธี ที่เริ่มต้นจากการเปิดร้านค้าตึกแถวบนถนนบางรัก ในปี พ.ศ.2479 ดำเนินกิจการผลิตสินค้าในครัวเรือนด้วยมือจากสังกะสี และแผ่นเหล็กอาทิ ที่รดน้ำผัก, ถาด, รางน้ำ, ถัง ฯลฯ จนประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับเชื่อถือจากผู้ใช้ในวงกว้าง ทำให้ต้องขยายกิจการ ย้ายมาตั้งโรงงานแห่งใหม่ขึ้น ย่านวงเวียน 22 กรกฏาฯ ถนนมิตรพันธ์ภายใต้ชื่อ บริษัท ซุ่น ฮวด เชียง จำกัด และเริ่มนำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้เพื่อการผลิตสินค้าในครัวเรือนหลากหลายประเภท อาทิ ถาด, ปี๊ป, กระป๋องสี, กระป๋องสี่เหลี่ยม, และอื่น ๆ