ปี พ.ศ.2512

ปี พ.ศ.2512

ได้สร้างโรงงานเพิ่มเติมขึ้นอีกหนึ่งแห่ง ที่บริเวนวัดไทร บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่