ถังโลหะ

ถังโลหะ (Bucket)
– คุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ เหล็กทินเพลต ผ่านการอาบแลคเกอร์และพิมพ์สี ขนาดไซส์ : 10 ลิตร, 15 ลิตร, 3 gl, 5 gl, 20 ลิตร และ 50 กิโล

-วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้บรรจุในอุตสาหกรรมสี น้ำยากันสนิม ทินเนอร์ และจารบี ฯลฯ

-อายุผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษา 1 ปี ที่อุณหภูมิห้องพื้นที่แห้ง

-วัตถุประสงค์การใช้และกลุ่มผู้บริโภค ใช้บรรจุสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสีทารองพื้นกันสนิม ทินเนอร์ และจารบี