กระป๋อง 3 ชิ้น

กระป๋อง 3 ชิ้น (3-Pieces Can)

-คุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ กระป๋องโลหะชุบดีบุก เคลือบ หรือไม่เคลือบแลคเกอร์ มีพิมพ์สี หรือไม่มีพิมพ์สีภายนอก เชื่อมด้วยไฟฟ้า ผ่านการขึ้นรูป ปิดฝา 1 ด้าน

-วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้ปิดกระป๋องบรรจุอาหาร กระป๋อง 2 ชิ้น และ 3 ชิ้น ที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 100 องศา – 130 องศา

-อายุผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษา 1 ปี ที่อุณหภูมิห้อง สภาพพื้นที่แห้ง

-วัตถุประสงค์การใช้และกลุ่มผู้บริโภค ใช้ปิดกระป๋องบรรจุอาหารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง

 2,945