ฝาดึงเปิดง่าย

ฝาเปิดง่าย (Easy Open End)
– คุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์

1. ฝาเหล็ก ผลิตจากแผ่นเหล็กชุบดีบุก หรือแผ่นเหล็กชุบโครเมียม ผ่านการเคลือบแลคเกอร์ ปั๊มขึ้นรูป Basic shell หยอดยาง แล้วนำไปขึ้นรูป EOE Forming (Score line/ติดหูดึง) ผ่านการ Repair แลคเกอร์บริเวณ Score line
2. ฝาอลูมิเนียม ผลิตจากอลูมิเนียม ผ่านการเคลือบแลคเกอร์ ปั๊มขึ้นรูป Basic shell หยอดยาง แล้วนำไปขึ้นรูป EOE Forming (Score line/ติดหูดึง)

-วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้ปิดกระป๋องบรรจุอาหาร กระป๋อง 2 ชิ้น และ 3 ชิ้น ที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 100 องศา – 130 องศา

-อายุผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษา 1 ปี ที่อุณหภูมิห้อง สภาพพื้นที่แห้ง

-วัตถุประสงค์การใช้และกลุ่มผู้บริโภค ใช้ปิดกระป๋องบรรจุอาหารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง