กระป๋อง 2 ชิ้น

กระป๋อง 2 ชิ้น (2-Pieces Can)
– คุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ กระป๋องปั๊ม: ผลิตจากแผ่นเหล็กชุบโครเมียม ผ่านการเคลือบแลคเกอร์ ปั๊มขึ้นรูปแบบ Draw and Redraw

-วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้บรรจุอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศา

-อายุผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษา 1 ปี ที่อุณหภูมิห้อง สภาพพื้นที่แห้ง

-วัตถุประสงค์การใช้และกลุ่มผู้บริโภค ใช้บรรจุอาหารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง

 3,703