กระป๋องทั่วไป

กระป๋องทั่วไป (General Cans)

กระป๋องน้ำพริกเผา
– คุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ ไซส์ 1/2,1,3 ปอนด์ รีดฝาล่างและห่วง บรรจุแล้วปิดด้วยฝากด (Plug) เคลือบด้วย แลคเกอร์ Food grad.ไม่พิมพ์สี

-วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับบรรจุน้ำพริกเผาที่มีค่า (water activty) ต่ำ

-อายุผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษา 1 ปี ที่อุณหภูมิห้อง สภาพพื้นที่แห้ง

-วัตถุประสงค์การใช้และกลุ่มผู้บริโภค ใช้บรรจุอาหารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารน้ำพริกเผา

กระป๋องสแน็คฟู้ด
– คุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ ขนาดกระป๋อง ไซส์ 300,307,401 รีดฝาอลูมิเนียมดึงเปิดสี แลคเกอร์ Food grad.,สี NON Toxic.

-วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับบรรจุขนมขบเคี้ยวและอาหารแห้ง ที่ (water activty) ต่ำ

-อายุผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษา 1 ปี ที่อุณหภูมิห้อง สภาพพื้นที่แห้ง

-วัตถุประสงค์การใช้และกลุ่มผู้บริโภค ใช้บรรจุอาหารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

กระป๋องขนมคุกกี้
– คุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ กระป๋องขนาดไซส์ : 200g, 210g, 300g, 380g, 454g, 500g และ 800g ตะเข็บกระป๋อง แบบ Lock Seam รีดด้วยฝาล่าง และปิดด้วยฝา (Cover) แลคเกอร์ Food grade, สี NON Toxic.

-วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับบรรจุคุกกี้ / บิสกิตโดยมีเยื่อกระดาษรองขนม และบรรจุลงในกล่อง ทำการปิดฝา (Cover) และติดเทปกาวรอบรอยต่อระหว่างฝากับตัวกระป๋อง

-อายุผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษา 1 ปี ที่อุณหภูมิห้อง สภาพพื้นที่แห้ง

-วัตถุประสงค์การใช้และกลุ่มผู้บริโภค ใช้บรรจุอาหารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

 2,665