Join Us

ตำแหน่งงานว่าง

_______________________________________________________________________

1. ตำแหน่ง : จป.วิชาชีพ

รายละเอียดของงาน

ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งระบบ

ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน

อบรม แนะนำ ลูกจ้างให้ปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากการทำงานและสอดคล้องกับกฎหมาย

และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงบางบอน  เขตบางบอน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา    เงินเดือน

1 อัตรา  ตามตกลงหรือประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุ 25- 35 ขึ้นไป

จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงาน

มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมโรงงาน

ผ่านการอบรมระบบ ISO, GMP/ HACCP, BRC จะพิจารณาพิเศษ

_______________________________________________________________________

2. ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบดูแลงานบริหารจัดการโรงงานทั้งระบบ โดยปฎิบัติงานตามคำสั่งของผู้จัดการโรงงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงบางบอน  เขตบางบอน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา    เงินเดือน

1 อัตรา  ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุ 25-35 ปี

วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรม หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์การทำงานระดับบริหารหรือเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานมาก่อน

ผ่านการอบรมระบบ ISO, GMP/ HACCP, BRC จะพิจารณาพิเศษ

มีประสบการณ์ผ่านงานด้านการผลิตกระป๋องโลหะหรือบรรจุผลไม้กระป๋องหรือบรรจุอาหารทะเลจะ  พิจารณาพิเศษ

_______________________________________________________________________

3. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ IT

รายละเอียดของงาน

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่ายให้กับองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อด้านเน็ตเวิร์ค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคในองค์กร

ติดตั้งตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่าย ในองค์กรให้อยู่ในสภาพการใช้งานปกติและเสถียรที่สุด

ตรวจสอบซ่อมบำรุง ระบบกล้องวงจรปิดขององค์กรให้ใช้งานได้ปกติและเสถียรที่สุด

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านไอที ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงบางบอน  เขตบางบอน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา     เงินเดือน

1 อัตรา  ตามตกลงหรือประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี อิเล็คทรอนิกส์ ไอที คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถรับฟังปัญหาและมีวิธีการสื่อสารที่ดี

คิดอย่างมีเหตุผล ใส่ใจรายละเอียด ช่างสังเกต

เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็วและสืบค้นวิธีแก้ไขปัญหาได้ดี

สามารถทำงานเป็นทีมภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือทำงานภายใต้ความกดดันได้

มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

มีประสบการณ์ทางด้าน IT Support อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความรู้เรื่องระบบ Server, Network, LAN และ CCTV จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

  • ส่งจดหมายสมัครงาน
  • สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อ

คุณจุฬา มะลิวัลย์ (คุณพลอย)

บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสสทรี้ส์ จำกัด

863/1 ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน  เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร  10150

โทร : 02-416-0040

แฟกซ์ : 02-415-0550

e-mail : hrrecruit@soonthorngroup.com

การเดินทาง: บริษัทติดถนนเอกชัยมีรถเมล์สาย 43 , 120 ,รถสายมหาชัย-ปิ่นทอง,รถซูบารุวิ่งตลอด