ฝาธรรมดา Normal End

ฝาธรรมดา (Normal End)
– คุณลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ ฝาเหล็กชุบดีบุก, ฝาเหล็กชุบโครเมียม, ฝาอลูมิเนียม เคลือบด้วยแลคเกอร์สีทอง , สีเงิน ส่วนภายนอกมีทั้งแบบที่เคลือบแลคเกอร์สีใส , สีทองและแบบพิมพ์สี ผ่านการปั๊ม หยอดยาง (Sealing compound :ยกเว้นฝานมข้น)

-วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ใช้ปิดกระป๋องบรรจุอาหาร กระป๋อง 2 ชิ้น และ 3 ชิ้น ที่ผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 100 องศา – 130 องศา

-อายุผลิตภัณฑ์และการเก็บรักษา 1 ปี ที่อุณหภูมิห้อง สภาพพื้นที่แห้ง

-วัตถุประสงค์การใช้และกลุ่มผู้บริโภค ใช้ปิดกระป๋องบรรจุอาหารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง