เครื่องพิมพ์อัตโนมัติ 6 สี

เทคโนโลยีล้ำหน้าล่าสุด ของเทคนิคการพิมพ์

ด้วยเครื่องพิมพ์อัตโนมัติ 6 สี ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ภายในห้องควบคุมคุณภาพพิมพ์สีที่สะอาด และควบคุมอุณหภูมิภายใน ซึ่งทำให้งานพิมพ์สีกับบรรจุภัณฑ์โลหะสวยงามมีคุณภาพสูง

Loading