ปี พ.ศ.2563-ปัจจุบัน

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายโรงงานไปหลายแห่งตามนิคมอุสาหกรรมและต่างจังหวัด เพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ให้ได้รับสินค้ารวดเร็วทันใจ และทางบริษัทยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นกระบวนการผลิตให้นำสมัยและสามารถรองรับความต้องการของตลาดอยู่ตลอดไป

Continue Reading ปี พ.ศ.2563-ปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2517

ในปี พ.ศ.2517 เป็นช่วงที่ประเทศไทยเริ่มมีผู้ประกอบการให้ความสนใจหันมาจับธุรกิจแปรรูปสินค้า เพื่อการส่งออกมากขึ้นและส่วนใหญ่ต้องนำเข้ากระป๋องบรรจุอาหารจากต่างประเทศเป็นมุลค่ามหาศาล บริษัทได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในโรงงานใหม่โดยเน้นการผลิตกระป๋องส่งให้แก่ลูกค้า เพื่อนำไปบรรจุเนื้อปลาทูน่าส่งออก ซึ่งปรากฏว่าธุรกิจได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากผู้ผลิตอาหารส่งออก บริษัทจึงได้ลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ขึ้น บนเนื้อที่ 54 ไร่เพื่อผลิตกระป๋องทุกชนิดโดยเน้นการผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร เพื่อการส่งออกเป็นหลัก และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด ผลิตกระป๋องบรรจุภัณฑ์อาหารป้อนตลาดในประเทศและส่งออกควบคู่กันไป

Continue Reading ปี พ.ศ.2517

ปี พ.ศ.2512

ได้สร้างโรงงานเพิ่มเติมขึ้นอีกหนึ่งแห่ง ที่บริเวนวัดไทร บนเนื้อที่กว่า 10 ไร่

Continue Reading ปี พ.ศ.2512

ปี พ.ศ.2508

  เนื่องจากที่ตั้งของบริษัท บริษัท ซุ่น ฮวด เชียง จำกัด อยู่ในย่านชุมชนที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้มีข้อจำกัดในด้านการขยายโรงงาน ดังนั้นในปี พ.ศ.2508 บริษัทฯ จึงได้ย้ายโรงงานมาอยู่ที่เขตบางขุนเทียน  

Continue Reading ปี พ.ศ.2508

ปี พ.ศ.2479

บริษัท สุนทรเมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด ก่อตั้งโดยนายสุนทร ปูรานิธี ที่เริ่มต้นจากการเปิดร้านค้าตึกแถวบนถนนบางรัก ในปี พ.ศ.2479 ดำเนินกิจการผลิตสินค้าในครัวเรือนด้วยมือจากสังกะสี และแผ่นเหล็กอาทิ ที่รดน้ำผัก, ถาด, รางน้ำ, ถัง ฯลฯ จนประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับเชื่อถือจากผู้ใช้ในวงกว้าง ทำให้ต้องขยายกิจการ ย้ายมาตั้งโรงงานแห่งใหม่ขึ้น ย่านวงเวียน 22 กรกฏาฯ ถนนมิตรพันธ์ภายใต้ชื่อ บริษัท ซุ่น ฮวด เชียง จำกัด และเริ่มนำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้เพื่อการผลิตสินค้าในครัวเรือนหลากหลายประเภท อาทิ ถาด,…

Continue Reading ปี พ.ศ.2479